HAKKIMIZDA

Tüm ekonomik birimler için koşulları değiştirmek veya en azından değişen koşullara uyum sağlamak, yaşamsal önemdedir. Firmalar doğru bilgiye zamanında ulaşmak, geleceği planlamak, öngörmek ve geleceğin gereklerine şimdiden hazırlanmak zorunluluğunu her gün daha çok duymaktadırlar. Süreç Bağımsız Denetim örgütünün varlık nedeni, iş aleminin değinilen birincil önemdeki (ekonomiye dayalı) gereksinmelerini karşılamaktır. Müşterilerimize rekabet üstünlüğü sağlamak bilinci her mensubumuzun ve tüm örgütümüzün çalışma prensiplerinde yerini almıştır. En yüksek kalitede profesyonel hizmeti katma değer yaratacak biçimde sunma irademizin başarıya adanmış dinamik müşteri portföyü ile çalışmayı, aldığı hizmetin kalitesine önem veren, daha çok ve daha iyi hizmeti kendi tabii hakkı olduğunu bilen iddialı firmalarla çalışmayı zorunlu kıldığının farkındayız ve müşteri seçiminde bu kritere önem veriyoruz. Çalıştığımız müşteriler, elindeki ile yetinmeyen iddialı, kendi alanlarının en iyi veya üstün firmaları veya en iyi en üstün olan ve olmaya aday kuruluşlarıdır. Süreç Bağımsız Denetim A.Ş. yönetimi ve çalışanları olarak; Bağımsız Denetim kapsamında olan mevcut ve potansiyel müşterilerimize ait “finansal raporların”, Muhasebe ve Denetim Standartları çerçevesinde “gerçeğe uygun değeri ile” sunulmasını sağlamak amacıyla, verimli çalışma ve yüksek kalitede hizmetle, tarafsız bir yaklaşımla bağımsız denetim raporu üretmek ve mali tablo kullanıcılarının bilgisine sunmaktır. Geniş bir kavrayış ve yeni fikirler ortaya koyan, bilgi ve deneyime sahip olduğu kadar bilgi ve deneyimleri bir bütünlük içinde ve katma değer yaratacak şekilde aktarma becerisine sahip olan talebin her gün artacağına inanıyoruz. Kendimizi bu oluşumlara her bakımdan hazır hissediyoruz. Tüm ekibimiz güveninizi kazanmak ve güveninize layık olmak için gerekli her türlü çabayı harcayarak sizlere en üst düzeyde hizmet sunacaklardır.

Süreç Bağımsız Denetim A.Ş. nin vizyonu, güven ve değer yaratarak gerek kendi personelinin, gerekse müşterilerinin başarılarına katkıda bulunan ” güvenilir bir iş danışmanı” olmaktır. Bu vizyonumuzu, personelimizin becerilerini ve yeteneklerini işe uygun bulduğu çalışanların seçiminde ve işe hazırlanması aşamalarında destekleyerek gerçekleştirmektedir. Bağımsız Denetim ve Danışmalık alanında, yüksek disiplin ve iş ahlakı ile çalışan seçkin ve profesyonel kadrolarla ülke genelinde sürekli büyüyen bir yapı oluşturmak, Ekibimizin kariyer ve kişisel gelişimlerine yapacağımız yatırımlarla yüksek hizmet standartlarımızın sürekliliğini sağlamak, Bağımsız Denetim hizmetinde ülke genelinde ilk 10 firma içinde yer almaktır.