HİZMETLERİMİZ

Finansal Tabloların Denetimi – Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) – Tek Düzen Hesap Planı / VUK (TURKISH GAAP) – İngiltere Muhasebe Standartları (UK GAAP) – Amerika Birleşik Devletleri Muhasebe Standartları (US GAAP) – Almanya Muhasebe Standartları (GERMAN GAAP) – Hollanda Muhasebe Standartları (DUTCH GAAP) TTK’ya Göre Bağımsız Denetim Halka Açık Şirketlerin Bağımsız Denetimi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na Tabi Şirketlerin Bağımsız Denetimi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na Tabi Şirketlerin Bağımsız Denetimi Sigorta Şirketlerinin Bağımsız Denetimi Özel Amaçlı Bağımsız Denetim

Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü Vergi İnceleme Danışmanlığı Vergi Davaları Danışmanlığı Vergi Uzlaşmaları

Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi Gelir Vergisi Stopaj Damga Vergisi Veraset ve İntikal Vergisi Emlak Vergisi Yabancıların Vergilendirilmesi Uluslararası Vergileme, Vergi Anlaşmaları Vergi & Ar-Ge İstisna ve İndirimleri Devlet Teşvikleri Transfer Fiyatlandırması Vergi Planlaması / Şirket Yapılandırması

Şirket Birleşme & Satın Almalar (M & A) Şirket / Hisse Satış Danışmanlığı Şirket Değerlemesi Halka Arz Danışmanlığı (IPO)

İç Denetim ve Danışmanlığı Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Denetim ve Danışmanlığı Usulsüzlük ve Hile Denetimi Hizmetleri

Uluslararası Muhasebe Standartları (IFRS) Eğitimleri Finansal Tablo Hazırlama Eğitimleri Türk Ticaret Kanunu Eğitimleri Denetim Standartları Katma Değer Vergisi Tek Düzen Hesap Planı Finansal Tablolar Enflasyon Muhasebesi Kurumlar Vergisi Veraset ve İntikal Vergisi

Defter Tutma, Muhasebe Hizmetleri Beyanname İmzalama, Gönderme ve Diğer Vergi Dairesi İşlemleri Bordro Hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu ve İş Kanunu Gereği işlemler ve Bildirgeler Yönetim Raporlamaları ve Diğer Özel Amaçlı Finansal Yönetim Raporlamaları Muhasebe ve Muhasebe Sistemleri Danışmanlığı Şirket Ticaret Sicil İşlemleri ve Prosedürleri Maliyet Muhasebesi Danışmanlığı Brütten nete, Netten brüte Maaş hesaplama Gelir Vergisi Hesaplama Kıdem, İhbar Tazminat hesaplama

Bütçeleme Maliyet Kontrol Sistemleri İç Kontrol Sistemleri Kurulumu Şirket Yeniden Yapılanması Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

İç Denetim İç Kontrol Denetimi Bilgi Sistemleri Denetimi (IS/IT Audit) Üzerinde Mutabık Kalınan Yöntemler Raporlaması