Vergisini zamanında ödeyene 2018’de %5 indirim

Uyumlu mükellefe %5 vergi indirimi gerçekte var mı, aslında %1’mi?

Maliye Bakanlığı 2017 yılında yapılan yasal düzenleme ile 6824 sayılı yasa ile 193 sayılı GVK’nın mükerrer 121. md. ile %5 vergi indirimi getirilmiştir.

Burada yanılmamamız gerekir vergi oranı üzerinden %5 indirim söz konusu, %20 kurumlar vergisi %5 indirim ile %19 oluyor. (Kurumlar vergisi oranının da %22’ye yükseltildiğini hatırlatmış olalım.

Gelir idaresi’nin konuya ilişkin detaylı açıklaması;

1 Ocak 2018 itibariyle uygulanmak üzere;

Vergiye uyumlu;

a) Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi,

b) Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi

mükellefleri vergi indiriminden yararlanacaktır.

Start a Conversation

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir